Instal·lacions

Instal·lacions amb canonada de polietilè UPP resistent als hidrocarburs, soldat per electrofusió i amb sistema simple o de doble contenimient…

Servei de manteniment

Un cop posada en marxa la plataforma petrolífera ens encarreguem de realitzar el manteniment i les corresponents revisions.

Servei de reparacions

Revisió i reparació dels sistema que conformen la plataforma petrolífera.

Venda de productes

Venda de productes i recanvis de primeres marques al millor preu i de la millor qualitat.