Instal·lacions

Instal·lacions amb canonada de polietilè UPP resistent als hidrocarburs, soldat per electrofusió i amb sistema simple o de doble contenimient. Bombes submergides per  sistemes en impulsió i amb sistemes de detecció de fugas. Arquetas prefabricades de boca d’home i tapes de rodament estancas. Sistemas de recollida d’aigües hidrocarburades.