Servei de reparacions

Revisió i reparació dels sistema que conformen la plataforma petrolífera.